Masterproefverdedigingen Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Academiejaar 2020-2021, 1ezit, Januari

Sorteer op: zaal | dag | student

Tuesday 28/01/2020

11:00Rein PetréDetectie en tracering van tramsporen in het OTIV rijassistentiesysteem voor het opbouwen van een veiligheidszone rondom spoorvoertuigen. (Prom: Pieter Simoens, Sam De Smet)online via MSTeams

Thursday 24/09/2020

10:00Simon De GheselleMachinaal leren voor armatuur-gebaseerde Visible Light Positioning (Prom: David Plets, Wout Joseph)online

Monday 18/01/2021

14:00Alexander Van NevelGeneraliseren van netwerk intrusion detection systemen met state-of-the-art deep learning (Prom: Bruno Volckaert, Tim Wauters)online?

Monday 25/01/2021

10:00Jonathan StockmanData-analyse en metrics dashboard voor Dégage autodeelplatform (Prom: Veerle Ongenae, Dries De Vleeschauwer)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjMTIwNWMtNDNhMy00ZWIwLWFkN2MtZDM1MmE2YzFlY
13:40Wouter StemgéeOntwerp en prototype evaluatie van een raamwerk voor het beheren van gevirtualiseerde ICT-labo omgevingen (Prom: Bruno Volckaert)Teams
16:30Stijn BrysbaertHet publiceren van gegevens rond fietsdeeloperatoren als Linked Data (Prom: Ruben Verborgh, Pieter Colpaert)https://ugent-be.zoom.us/j/92049729413?pwd=NHhYbWhoRWovRlVKNTE2WmJTQ2JkQT09

Tuesday 26/01/2021

13:00Christophe BekeMedische beeldsynthese van tumorale levers met behulp van Generative Adversarial Networks (GAN) (Prom: Glenn Van Wallendael, Peter Lambert)

Thursday 28/01/2021

09:15Manu SchoenmakersOntwerp en ontwikkeling van een conversatie-gebaseerd aanbevelingssysteem (Prom: Toon De Pessemier, Luc Martens)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY2MWZkMjYtM2U5MC00ZjJhLTk5MmUtYjgzMTU0ZmJkO
10:00Robbe De SutterDe aandelenmarkt verslaan: regressie- en classificatietechnieken voor het voorspellen van toekomstige aandelenkoersen (Prom: Koen Inghelbrecht, Toon De Pessemier)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBjMWE2ZjgtM2MxZC00ZmY4LWFjZmUtODc2ZWYxZjRjM
10:00Jochen LaroyVerfijnde activiteitsherkenning (Prom: Femke Ongenae, Sofie Van Hoecke)Microsoft teams