Head tracker voor dynamische beam steering met vloeibare kristallen
Begeleider(s): ir. Oliver Willekens

Probleemstelling:

In de meest courante vorm van 3D-televisie wordt de kijker op dit moment nog beperkt in zijn mogelijkheid om diepte-informatie te krijgen door middel van beweging, de zgn. “motion parallax”. De kijker neemt steevast het standpunt in van de cameraman: rondlopen in een cinemazaal met 3D-film van bvb. een kubus, zal de kijker niet toelaten om meer informatie te bekomen van de kubus.

Dit in tegenstelling tot de techniek die gebruikt wordt in de Nintendo 3DS en enkele recente apps. Daarin wordt de positie van iemands hoofd gelokaliseerd en op basis van die informatie wordt het beeld op het display aangepast. Op die manier krijg je -door rond te bewegen- een gevoel van diepte. Maar het is in feite een 2D-beeld: als je stil staat, heb je niet het gevoel van dieptezicht.

enhanced 3D - by Nintendo


Doelstelling:

In dit thesisonderwerp wordt een stapje verder gegaan: het doel is om naargelang de positie van de gebruiker zowel het beeld aan te passen (qua perspectief dan) en ook de juiste informatie naar het linker- en het rechteroog te sturen (stereoscopisch 3D). Op die manier kan je echte 3D-beelden ervaren. Om het eenvoudig te houden enkel voor 1 persoon. De technologie achter de lichtsturing is op basis van vloeibare kristallen. Over de verschillende elektroden wordt de elektrische spanning dynamisch aangepast. Boven deze elektroden bevindt zich het vloeibaar kristal, dat afhankelijk van het elektrisch veld zich heroriënteert waardoor licht er in kan worden afgebogen. Zo een component zal beschikbaar gesteld worden. Helaas bestaat er momenteel nog geen actieve sturing voor deze component.

De thesisstudent zal software moeten implementeren om in real-time head-tracking te kunnen uitvoeren, wat bijvoorbeeld kan met OpenCV. Daarnaast wordt er verwacht dat deze een microcontroller programmeert, waarmee tot 16 (aanvankelijk volstaat 2) analoge golfvormen kunnen worden gegenereerd die zullen gebruikt worden om de sturing van het vloeibaar kristal te kunnen regelen. Het geheel zal worden getest in een meetopstelling met zowel laserlicht als een ordinaire lamp.